Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

LỜI NÓI DỐI

Đạo đức kiến thức trao dồi
Học trò ngổ nghịch thầy ngồi đăm chiêu
Nghĩ suy, nghĩ mãi... bao điều
Học sinh vi phạm, bao nhiêu bực mình!
Sao cho có lý có tình
Tình thương trách nhiệm, phân minh rõ ràng
Kìa ngày thứ bảy lại sang
Qua giờ chủ nhiệm gian nan trong lòng
Trăm ngàn biện pháp cũng không
Không sao lay chuyển những " ông trời thần"
Họp phụ huynh, hội ý xa gần
Tạm thời roi vọt phân vân nghĩ hoài....
" Nói rồi lần một, lần hai,
Lần ba, lần bốn,..., ngày mai đánh trò"
Thế rồi thầy lại âu lo
Làm sao dám đánh học trò nơi đây?
Ai người thấu hiểu cho thầy???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét