Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

THƠ

Nàng Thơ chẳng của riêng ai
Nhởn nhơ dạo bước tháng ngày lãng du