Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

NGÀY ẤY BÂY GIỜ

         Buổi họp mặt đang bước vào giai đoạn ồn ào nhất. Mọi người đang bàn chuyện năm sau sẽ họp mặt nhà ai. Rất nhiều người đăng ký mời về nhà mình và không ai chịu nhường ai hết. Cuộc tranh cãi xảy ra rất quyết liệt. Cô ngồi đấy nhìn đám học trò cũ của mình mà liên tưởng lại những ngày còn dạy chúng. Chúng vẫn vậy, không khác xưa tí nào vẫn tranh cãi và không chịu nhường ai chỉ đến khi nào cô chủ nhiệm phân xử mới thôi.

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

MƯA

Mưa lại về
Ngọn cây ngã nghiêng
Trong vũ điệu cuồng quay
Sấm, chớp cười vang
Trên bầu trời xám xịt