Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

giao mùa

xin đừng vội - thời gian ơi! xin đừng vội
sắc mai vàng còn vương vấn thềm xuân
nắng tháng hai chưa đủ hồng đôi má
kìa phuợng già rực lửa ở góc sân

giao mùa  chưa sao tiết trời thật lạ
mỗi sớm mai sương giăng kín đồng làng
ta ngở ngàng dáng em mờ ảo quá
xuân hay hè trong trời đất bao la?