Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

...........

        
         Vậy là xong. Hôm qua cả nhà đã làm lễ Đại tường cho cha. Những vành tang trắng của cha hôm qua đã được đốt đi. Nhà trở nên vắng vẻ hơn. Mẹ cố gắng nói cười với chúng con nhưng con biết trong lòng mẹ không có gì thay thế được hình bóng của cha. Hàng ngày mẹ vẫn thường nhắc đến chuyện ngày xưa cha phải vượt qua đoạn đường dài từ nhà Nội để sang nhà Ngoại hơn 40km và trên đường đi cha phải vác xe đạp qua 12 cây cầu khỉ... ...

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

MẸ VIỆT NAM

Con ngắm mẹ trên tượng đài liệt sĩ
Thật đơn sơ, bình thường, giản dị
Mà kính yêu, cao quý vô ngần
Áo bà ba, mẹ bồng súng - xoắn quần
Thế tiến công oai hùng một thuở