Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

NHỌC NHẰN NỖI LO


Năm học mới đã bắt đầu. Năm nào cũng vậy, thời điểm khai trường lại thường rơi vào mùa mưa lũ. Vùng này lại nằm ven sông nên ảnh hưởng của nước lũ năm nào cũng không tránh khỏi. Những cơn mưa cuối mùa thường dai dẳng làm cho đường đất trơn trợt.Học sinh ở ven sông phải lội bộ từ nhà đến trường khoảng bốn, năm cây số.