Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

VÔ TÌNH

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ .
Đời vô tình…lỡ dỡ
Nên chúng mình xa nhau…

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

U50
U 50
Đường đời qua một nửa
Bão giông qua
Mơ mộng cũng qua rồi
U 50
Nhìn đời
Thôi ngượng ngập